غیر فعال کردن سرویس rpcbind در centos

غیر فعال کردن سرویس rpcbind در centos

نویسنده :

برای غیر فعال کردن سرویس rpcbind در سیستم عامل centos 7 دستورات زیر را بزنید تا غیر فعال شود و در آینده هم با هربار ریبوت سرور فعال نشود.

systemctl stop rpcbind.socket
systemctl disable rpcbind

 

ارسال نظر