Limit کردن ارسال ایمیل یک کاربر خاص در دایرکت ادمین

اگر قصد دارید در دایرکت ادمین یک کاربر خاص را در ارسال ایمیل محدود نمایید به صورت زیر عمل کنید.

برای Limit کردن ارسال ایمیل ابتدا وارد SSH شوید و دستور زیر را بزنید :

cd  /etc/virtual/


و سپس

nano limit_username


با زدن دستور بالا صفحه خالی ای مشاهده خواهید کرد که در آن می توانید مقدار ایمیل مورد نظر در روز را برای کاربر وارد نمایید (به عنوان مثال 100) و سپس با گرفتن CTRL + X و زدن y و در آخر اینتر می توانید تنظیمات را ذخیره کنید.

نکته : جای username باید یوزر کاربر مورد نظر را وارد نمایید.

به عنوان مثال اگر یوزر مورد نظر شما abarserver باشد باید دستور را به شکل زیر وارد نمایید.

nano limit_abarserver

Powered by BetterDocs