ایمن سازی اتصالات میکروتیک

ایمن سازی اتصالات میکروتیک

نویسنده :

برای اتصال به میکروتیک روش های مختلفی وجود دارد که معمولا از نرم افزار winbox برای اتصال میشود و باز بودن سایر سرویس ها با ریسک امنیتی همراه است که در صورت عدم استفاده بهتر است که بسته شود.

برای بستن همه سرویس ها بجز اتصال winbox کافیست دستورات زیر را در terminal وارد کنید :

/ip service
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set www disabled=yes
set telnet disabled=yes
set www-ssl disabled=yes

 

ارسال نظر