resize کردن و استفاده از کل هارد vm در اوبونتو

برای تغییر حجم پارتیشن هارد در سیستم عامل اوبونتو و استفاده از کل فضای خالی کافیست دستورات زیر را در root سرور وارد کنید :

sudo lvm lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv

sudo resize2fs -p /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv

Powered by BetterDocs