نصب net framework 3.5 روی ویندوز سرور 2019

گاهی اوقات روی سرور امکان نصب net framwork 3.5 از طریق features وجود ندارد و با خطا مواجه میشود که در اینجا ما باید از طریق cmd اقدام به نصب کنیم و برای اینکار نیاز هست تا دقیقا فایل ایزوی نصب سیستم عامل را مانت کنیم سپس کافیست دستور زیر را در cmd بصورت run as administrator اجرا کنیم:

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess

نکته : در اینجا باید بجای d:/ آدرس dvd را جایگرین کنید.

Powered by BetterDocs