نصب htop برای مانیتور پروسس های سرورهای لینوکس

همواره مدیریت مصرف منابع دغدغه بک مدیر سرور لینوکس است ، لینوکس با تمام پیچیدگی هایی که دارد اما ابزارهایی دارد که کار مدیریت را راحت تر میکند. نرم افزار پروسس مانیتور htop یکی از ابزارهایی است که برای مشاهده مصرف منابع یک سرور لینوکس ایجاد شده است.برنامه htop تمام پروسس هایی که روی سرور در حال اجرا هست را بصورت مجزا همراه با میزان مصرف پردازش و رم نشان میدهد. البته ابزارهای برای بستن پروسس ها و … هم دارد که توضیح تمام بخش های این نرم افزار کاری زمانبر است و نیاز به تجریه دارد. ما در اینجا به آموزش نصب پروسس مانیتور htop در لینوکس centos بسنده میکنیم.

برای نصب htop در سیستم عامل centos دستورات زیر را در ssh وارد کنید :

yum -y install epel-release

yum -y update

yum install htop -y


برای استفاده از htop روی سرور لینوکس باید دستور htop را در ssh وارد کنید سپس این نرم افزار اجرا میشود.

Powered by BetterDocs