فعال کردن یوزر root بعد از نصب ubuntu

به صورت پیش فرض یوزر root در سیستم عامل ubuntu غیر فعال است و بعد از نصب باید حتما آن را فعال کنید تا بتوانید دسترسی کامل به سیستم عامل داشته باشید.

برای فعال کردن یوزر root در سیستم عامل ubuntu باید با یوزری که زمان نصب ساختید به سیستم عامل وارد شوید سپس دستور زیر را در ترمینال بزنید و پسورد را برای یوزر root تعیین کنید :

sudo passwd root


توجه داشته باشید پسورد تایپ شده نمایش داده نمیشود و باید دوبار پسورد را وارد کنید تا یوزر root با موفقیت فعال گردد.

Powered by BetterDocs