فعالسازی و غیر فعالسازی کارت شبکه در میکروتیک

برای فعالسازی کارت شبکه میکروتیک ابتدا باید نام کارت شبکه را پیدا کنید ، برای اینکار دستور زیر را در ترمینال میکروتیک وارد کنید.

interface print

بعد از پیدا کردن نام کارت شبکه کافیست برای فعالسازی و غیر فعالسازی کارت شبکه میکروتیک به ترتیب دستورات زیر را در ترمینال میکروتیک وارد کنید.

فعالسازی :

interface ethernet enable ether1

غیر فعالسازی :

interface ethernet disable ether1

نکته : کارت شبکه در اینجا ether1 در نظر گرفته شده است ، اگر کارت شبکه میکروتیک شما نام دیگری دارد باید نام همان کارت شبکه را جایگزین کنید.

Powered by BetterDocs