رفع خطای license check failure در دایرکت ادمین

چنانچه برای ورود به کنترل پنل دایرکت ادمین مشکل دارید و با خطای license check failure مواجه میشوید کافیست یکبار لایسنس دایرکت ادمین را آپدیت کنید تا مشکل رفع شد ، برای این منظور دستورات زیر را در ssh بزنید :

cd /usr/local/directadmin/scripts

./getLicense.sh CID LID

در اینجا بجای CID و LID اطلاعات مربوط به لایسنس خود را باید جایگزین کنید.

در انتها یکبار دایرکت ادمین را با دستور زیر ری استارت کنید :

service directadmin restart

Powered by BetterDocs