تنظیم ip در میکروتیک

برای تنظیم کردن ip  از طریق terminal در سیستم عامل میکروتیک در چند مرحله ساده با ما همراه باشید.

نکته : زمانی که سیستم عامل میکروتیک به تازگی نصب شده است در ابتدا باید مک آدرس میکروتیک را طبق این مقاله ریست کنید.

برای آدرس دهی ip به میکروتیک باید دستورات زیر را وارد کنید :

ip address


سپس با فرض اینکه قصد داریم ip با آدرس 192.168.0.2 با سابنت 255.255.255.0 به کارت شبکه ether1 اختصاص دهیم دستور زیر را در ترمینال وارد میکنیم :

add address=192.168.0.2 netmask=255.255.255.0 interface=ether1


سپس باید gateway را برای کارت شبکه میکروتیک تنظیم کنیم سپس دستورات زیر را به ترتیب وارد میکنیم :

/ip route


سپس با فرض اینکه gateway شبکه ما 192.168.0.1 باشد دستور زیر را وارد میکنیم :

add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1


در آخر برای اعمال تغییرات روی میکروتیک نیاز است که یکبار میکروتیک را با دستور زیر ریبوت کنیم :

sys reboot


در آخر از ما در مورد ریبوت سیستم عامل سوال میشود که باید آن را با زدن دکمه y تائید کنیم.

Powered by BetterDocs