ایا بعد از سفارش میتوانم IP را تغییر دهم؟

ایا بعد از سفارش میتوانم IP را تغییر دهم؟

نویسنده :

بله تمامی موارد را میتوانید تغییر بدهید منتها تغییر ای پی شامل هزینه است که به دایرکت ادمین پرداخت میشود و هربار تغییر ای پی 1 دلار هزینه دارد.

نظر دهي غير فعال است.