آیا میتوانم سرور مجازی را بصورت بلند مدت خریداری کنم؟

آیا میتوانم سرور مجازی را بصورت بلند مدت خریداری کنم؟

نویسنده :

بله اتفاقا با خرید بلند مدت از تخفیف هم برخوردار خواهید شد ، با خرید 6 ماهه هزینه 5 ماه و با خرید یکساله هزینه 10 ماه را پرداخت خواهید کرد!

نظر دهي غير فعال است.