پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

سرور اختصاصی ما به پورت فوق سریع با سرعت ۱۰ گیگابیت در ثانیه مجهز است و سرعت عالی و بی نظیری دارد!

سرور اختصاصی ما به پورت فوق سریع با سرعت ۱۰ گیگابیت در ثانیه مجهز است و سرعت عالی و بی نظیری دارد!