پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

پورت شبکه ۱۰ گیگابیت

سرورهای مجازی ایران و آمریکا به پورت فیبر نوری با سرعت ۱۰ گیگابیت مجهز است و نهایت سرعت و انتقال دیتا را روی این سرورها تجربه میکنید.

سرورهای مجازی ایران و آمریکا به پورت فیبر نوری با سرعت ۱۰ گیگابیت مجهز است و نهایت سرعت و انتقال دیتا را روی این سرورها تجربه میکنید.