پنل مدیریت تحت وب

پنل مدیریت تحت وب

سرورهای مجازی دارای پنل مدیریت است و براحتی میتوانید سرویس خود را با یک کلیک خاموش و روشن و ریبوت کنید و یا دسترسی vnc داشته باشید.

سرورهای مجازی دارای پنل مدیریت است و براحتی میتوانید سرویس خود را با یک کلیک خاموش و روشن و ریبوت کنید و یا دسترسی vnc داشته باشید.