کانفیگ سرور

کانفیگ کامل دایرکت ادمین

سرور اختصاصی و مجازی

کانفیگ دایرکت ادمین روی سرور اختصاصی (هاست دانلود)

یکبار ۲۰۰۰۰۰ تومان

 • آپدیت سیستم عامل
 • نصب آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نصب و کانفیگ کامل فایروال csf
 • ایمن سازی سرویس ssh
 • ایمن سازی سرویس DNS
 • ایمن سازی سرویس Exim
 • ایمن سازی سرویس FTP
 • ایمن سازی سرویس Dovecot
 • نصب و بهینه سازی Nginx
 • بهینه سازی سرویس دیتابیس
 • نصب php-fpm
 • نصب و کانفیگ ۲ ورژن مختلف php متناسب با نیاز شما
 • نصب Ioncube و Zend و Curl و ...
 • غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
 • نصب آخرین نسخه پلاگین کاستوم بیلد ۲
 • ایمن سازی پوشه tmp
 • تنظیم دسترسی پوشه های سرور
 • نصب آنتی ویروس و آنتی شلر
 • تنظیم Dkim و Spf میل سرور
 • تنظیمات نیم سرور
 • تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
 • حذف سرویس های اضافی
 • بهینه سازی دایرکت ادمین برای جلوگیری از حملات Brute Force

کانفیگ دایرکت ادمین روی سرور اختصاصی (هاست اشتراکی)

یکبار ۲۰۰۰۰۰ تومان

 • آپدیت سیستم عامل
 • نصب آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نصب و کانفیگ کامل فایروال csf
 • ایمن سازی سرویس ssh
 • ایمن سازی سرویس DNS
 • ایمن سازی سرویس Exim
 • ایمن سازی سرویس FTP
 • ایمن سازی سرویس Dovecot
 • نصب و بهینه سازی Nginx+apache
 • بهینه سازی سرویس دیتابیس
 • نصب SUPHP و Fastcgi
 • نصب و کانفیگ ۲ ورژن مختلف php متناسب با نیاز شما
 • نصب Ioncube و Zend و Curl و ...
 • غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
 • نصب آخرین نسخه پلاگین کاستوم بیلد ۲
 • ایمن سازی tmp
 • تنظیم دسترسی پوشه های سرور
 • نصب آنتی ویروس و آنتی شلر
 • تنظیم Dkim و Spf میل سرور
 • تنظیمات نیم سرور
 • تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
 • حذف سرویس های اضافی
 • بهینه سازی دایرکت ادمین برای جلوگیری از حملات Brute Force

کانفیگ دایرکت ادمین روی سرور مجازی (هاست دانلود)

یکبار ۲۰۰۰۰۰ تومان

 • آپدیت سیستم عامل
 • نصب آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نصب و کانفیگ کامل فایروال csf
 • ایمن سازی سرویس ssh
 • ایمن سازی سرویس DNS
 • ایمن سازی سرویس Exim
 • ایمن سازی سرویس FTP
 • ایمن سازی سرویس Dovecot
 • نصب و بهینه سازی Nginx
 • بهینه سازی سرویس دیتابیس
 • نصب php-fpm
 • نصب و کانفیگ ۲ ورژن مختلف php متناسب با نیاز شما
 • نصب Ioncube و Zend و Curl و ...
 • غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
 • نصب آخرین نسخه پلاگین کاستوم بیلد ۲
 • ایمن سازی پوشه tmp
 • تنظیم دسترسی پوشه های سرور
 • نصب آنتی ویروس و آنتی شلر
 • تنظیم Dkim و Spf میل سرور
 • تنظیمات نیم سرور
 • تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
 • حذف سرویس های اضافی
 • بهینه سازی دایرکت ادمین برای جلوگیری از حملات Brute Force

کانفیگ دایرکت ادمین روی سرور مجازی (هاست اشتراکی)

یکبار ۲۰۰۰۰۰ تومان

 • آپدیت سیستم عامل
 • نصب آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • نصب و کانفیگ کامل فایروال csf
 • ایمن سازی سرویس ssh
 • ایمن سازی سرویس DNS
 • ایمن سازی سرویس Exim
 • ایمن سازی سرویس FTP
 • ایمن سازی سرویس Dovecot
 • نصب و بهینه سازی Nginx+apache
 • بهینه سازی سرویس دیتابیس
 • نصب SUPHP و Fastcgi
 • نصب و کانفیگ ۲ ورژن مختلف php متناسب با نیاز شما
 • نصب Ioncube و Zend و Curl و ...
 • غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
 • نصب آخرین نسخه پلاگین کاستوم بیلد ۲
 • ایمن سازی tmp
 • تنظیم دسترسی پوشه های سرور
 • نصب آنتی ویروس و آنتی شلر
 • تنظیم Dkim و Spf میل سرور
 • تنظیمات نیم سرور
 • تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
 • حذف سرویس های اضافی
 • بهینه سازی دایرکت ادمین برای جلوگیری از حملات Brute Force