تنظیم فایروال میکروتیک برای مقابله با ویروس ها

تنظیم فایروال میکروتیک برای مقابله با ویروس ها

نویسنده :

برای جلوگیری از فعالیت ویروس های شناخته شده روی شبکه میکروتیک میتوانید رول های زیر را در فایروال میکروتیک اضافه کنید. با تحقیق بیشتر میتوانید به این موارد اضافه کنید و برای آگاهی از هر کدام کامنت آن را بخوانید.

دستورات زیر را میتوانید بصورت یکجا کپی کنید و در terminal میکروتیک paste کنید :

/ip firewall filter

add chain=forward connection-state=established comment=”allow established connections”

add chain=forward connection-state=related comment=”allow related connections”

add chain=forward connection-state=invalid action=drop comment=”drop invalid connections”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment=”Drop Blaster Worm”

add chain=virus protocol=udp dst-port=135-139 action=drop comment=”Drop Messenger Worm”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment=”Drop Blaster Worm” add chain=virus protocol=udp dst-port=445 action=drop comment=”Drop Blaster Worm”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=593 action=drop comment=”________”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1024-1030 action=drop comment=”________”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1080 action=drop comment=”Drop MyDoom”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1214 action=drop comment=”________”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1363 action=drop comment=”ndm requester”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1364 action=drop comment=”ndm server”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1368 action=drop comment=”screen cast”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1373 action=drop comment=”hromgrafx”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1377 action=drop comment=”cichlid”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=1433-1434 action=drop comment=”Worm”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop comment=”Bagle Virus”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=2283 action=drop comment=”Drop Dumaru.Y”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=2535 action=drop comment=”Drop Beagle”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop comment=”Drop Beagle.C-K”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=3127-3128 action=drop comment=”Drop MyDoom”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=3410 action=drop comment=”Drop Backdoor OptixPro”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=4444 action=drop comment=”Worm”

add chain=virus protocol=udp dst-port=4444 action=drop comment=”Worm”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=5554 action=drop comment=”Drop Sasser”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=8866 action=drop comment=”Drop Beagle.B”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=9898 action=drop comment=”Drop Dabber.A-B”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=10000 action=drop comment=”Drop Dumaru.Y”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=10080 action=drop comment=”Drop MyDoom.B”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=12345 action=drop comment=”Drop NetBus”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=17300 action=drop comment=”Drop Kuang2″

add chain=virus protocol=tcp dst-port=27374 action=drop comment=”Drop SubSeven”

add chain=virus protocol=tcp dst-port=65506 action=drop comment=”Drop PhatBot, Agobot, Gaobot”

add chain=forward action=jump jump-target=virus comment="jump to the virus chain"از سال 86 بطور تخصصی به مباحث میزبانی وب و مجازی سازی و امنیت شبکه میپردازم و در چند سال اخیر مباحث طراحی سایت و سئو و ارزهای دیجیتال به فعالیت هایم اضافه شده است ، امیدوارم مطالبی که منتشر میکنم برای شما مفید باشد.

نظر دهي غير فعال است.