آموزش نصب htop برای مانیتور پروسس های سرورهای لینوکس

آموزش نصب htop برای مانیتور پروسس های سرورهای لینوکس

همواره مدیریت مصرف منابع دغدغه بک مدیر سرور لینوکس است ، لینوکس با تمام پیچیدگی هایی که دارد اما ابزارهایی دارد که کار مدیریت را راحت تر میکند. نرم افزار پروسس مانیتور htop یکی از ابزارهایی است که برای مشاهده مصرف منابع یک سرور لینوکس ایجاد شده است.برنامه htop تمام پروسس هایی که روی سرور در حال اجرا هست را بصورت مجزا همراه با میزان مصرف پردازش و رم نشان میدهد. البته ابزارهای برای بستن پروسس ها و … هم دارد که توضیح تمام بخش های این نرم افزار کاری زمانبر است و نیاز به تجریه دارد. ما در اینجا به آموزش نصب پروسس مانیتور htop در لینوکس centos بسنده میکنیم.

برای نصب htop در centos دستورات زیر را در ssh وارد کنید :

centos 5.x 32bit :

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

 

centos 5.x 64bit :

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

 

centos 6.x 32bit :

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.i386.rpm

 

centos 6.x 64bit :

wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release*.rf.x86_64.rpm

 

سپس با دستور زیر ابزار htop را روی سرور نصب کنید :

yum install htop -y

 

ارسال نظر