• پلان طلایی میزبانی سایت پربازدید

  میزبانی اختصاصی روی سرور مجازی رم ۴۰۹۶ دارای فضای بکاپ رایگان و لایسنس رایگان دایرکت ادمین همراه با کانفیگ حرفه ای سرور مناسب برای میزبانی سایت پربازدید

 • پلان نقره ای میزبانی سایت پربازدید

  میزبانی اختصاصی روی سرور مجازی رم ۲۰۴۸ دارای فضای بکاپ رایگان و لایسنس رایگان دایرکت ادمین همراه با کانفیگ حرفه ای سرور مناسب برای میزبانی سایت پربازدید

 • پلان برنزی میزبانی سایت پربازدید

  میزبانی اختصاصی روی سرور مجازی رم ۱۰۲۴ دارای فضای بکاپ رایگان و لایسنس رایگان دایرکت ادمین همراه با کانفیگ حرفه ای سرور مناسب برای میزبانی سایت پربازدید

 • پلان پایه میزبانی سایت پربازدید

  میزبانی اختصاصی روی سرور مجازی رم ۵۱۲ دارای فضای بکاپ رایگان و لایسنس رایگان دایرکت ادمین همراه با کانفیگ حرفه ای سرور مناسب برای میزبانی سایت پربازدید